Представяне на България в PropTech пред Българската асоциация на управленските консултантски организации от Силвия Георгиева

На 19 юли основателят на PropTech Bulgaria Sylvia Georgieva MBA CMC AssocCIPD представи как България стои в PropTech сектора пред колеги от БАУКО. Вижте повече детайли от представянето, качени на уеб сайта на Българската асоциация на управленските консултантски организации тук:

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

PropTech е понятие, което обхваща използването на дигитални технологии, включително софтуер и/или хардуер, в сектора на строителството и недвижимите имоти. В България са създадени уникални проптех решения в определени ниши, като са налице поне две предизвикателствата, които препятстват излизането им на по-широка сцена: отношението към технологичните решения с произход от Източна Европа и липсата на необходимото съдействие с информация, възможности и финансиране на бизнес мисии от страна на българските институции като например Българската агенция за инвестиции и Българската агенция за малките и средните предприятия.

Данните сочат, че преобладаващата част от българските проптех фирми са самофинансиращи се. От една страна, този факт говори, че българските компании са с реални приходи от клиенти, т.е. са здрави компании. Същевременно фирмите, ползващи външно финансиране, разполагат с много средства и могат да бъдат изключително агресивни в международното си развитие. Затова не е учудващо, че българските проптех фирми в голямата си част планират експанзия съвместно с клиентите си.

Как се позиционира България на европейската проптех сцена?