PropTech Bulgaria организира първата международна PropTech конференция в Юго-източна Европа и България

Първата PropTech конференция се организира съвместно с Британско посолство в България и националните проптех асоциации на Чехия, Словакия и Румъния

Строителната индустрия е най-голямата световна индустрия, допринасяща за 13 % от световния Брутен вътрешен продукт. Този процент достига 20 %, когато добавим свързаните сектори като например недвижимите имоти.

Същевременно строителството и самите сгради след построяването им допринасят за:

36 % от световните емисии на въглероден диоксид;

1/6 от замърсяването на въздуха;

30 % от световните отпадъци.

Според Световната банка глобалният пазар на недвижими имоти е на стойност USD 217 трилиона, като 75 % от този пазар са жилищните имоти. Годишният оборот от транзакции с недвижими имоти е в огромни обеми. Така например за 2015 г. е възлязъл на USD 900 милиарда.

Тези тенденции ще стават още по-колосални. До 2050 г. населението на Земята ще се удвои и 70 % от хората ще живеят в градове. В момента всеки месец се построяват толкова сгради в света, колкото един нов град Ню Йорк. Към момента 73 % от ежедневният трафик в задръстванията е от хора, които отиват и се връщат от работа, като всеки ден 3,5 милиарда души се движат към и от работните си места. Всичко това допринася за изключителното замърсяване на въздуха. Днес 1/3 от всички смъртни случаи са предизвикани от болести, свързани със замърсения въздух.

Представете си какво ще се случи в градовете при удвояване на населението на Земята! 

Една значителна част от решението на всички тези проблеми е чрез PropTech – технологичните решения за строителната индустрия и сектора на недвижимите имоти. 

Неслучайно PropTech е един от петте технологични сектора, които привличат най-много инвестиции в Европа според European Tech Scaleup Report 2018. За периода 2010 – 2020 г. са инвестирани USD 92.4 милиарда в 11 200 PropTech компании по света.

България има поне 103 PropTech решения, които ние от PropTech Bulgaria, установихме, познаваме и анализираме в ежегодните доклади BULGARIA: PropTech Mapping Report.

Какви са световните тенденции в строителната индустрия и сектора на недвижимите имоти?

Кои са технологиите, които ще причинят цялостната промяна в този икономически и индустриален сектор?

Какви са най-мащабните опции за международно външно финансиране на PropTech стартап и скейлап компании?

Как да подобрим разумното използване на ресурсите, с които живеем, така че строителството и недвижимите имоти не само да намалят отрицателния си ефект върху околната среда, но и да имат положителен принос? Как става това?

Как дигиталните технологии и систематичното мислене водят от иновации в тези два сектора, които са едни от най-ниско дигитализираните в света?

“Бъдещето е вече тук. Просто е неравномерно разпределено.”, каза още през 2003 г. за The Economist Уилъм Гибсън.

Какво е бъдещето на България и юго-източна Европа в PropTech? 

Ако се интересувате от тези въпроси, вашето време и място е  PropTech Bulgaria 2020 | The SEE Conference на 4-5 ноември 2020 г.

40+ световни PropTech експерти от

15+ държави с доминиращото присъствие на Великобритания

5 държави съорганизатори: България, Великобритания, Румъния, Чехия, Словакия

30+ теми в Конференцията

10+ Hot Topic Ateliers как да влезете на PropTech пазара в Австрия, Великобритания, Германия, България, Румъния, Чехия, Словакия …

2 уъркшопа по иновации в строителството и недвижимите имоти под ръковоството на световните тренери Peter Guendling (Германия) и Elvin Box (Великобритания).

Всичко това само в два дни! 

PropTech Bulgaria 2020 | The SEE Conference се инициира от PropTech Bulgaria и се съорганизира от Британско посолство в България, Science & Innovation Network, PropTech Bulgaria, Czech & Slovak PropTech Association, PropTech Slovakia, PropTech Romania и български проптех компании.

Вижте повече тук.