Стартъпите при имотите се тревожат главно за търсенето

Половината от фирмите имат кешов буфер за над шест месеца,
сочи проучване на “PropTech България” за ефекта от корона кризата

Автор: Боряна Генчева | 15.04.2020 г.

Прочетете оригиналния текст, публикуван във в-к Капитал тук.

Стартъпите в недвижимите имоти в България продължават да развиват бизнеса и продуктите си въпреки коронакризата. Над три четвърти от тях успяват да запазят и екипите си. Това показва проучване, проведено от PropTech Bulgaria между 2 и 10 април сред 13 български proptech фирми, които са около една трета от наблюдаваните от организацията.

“За 38.5% от българските proptech решения кризата не е понижила търсенето на услугите, а при част от компаниите то дори чувствително се е повишило. От анкетираните 76.9% вече преструктурират бизнеса си, което е белег за изключителна гъвкавост. С буфер от кеш за период между три месеца и година разполагат 84.7% от компаниите, като при близо 54% той е над шест месеца. За сравнение – 73% от технологичните компании в Нидерландия са с кеш буфер само за шест месеца”, коментира Силвия Павлова, основател на PropTech Bulgaria.

Търсенето – грижа номер 1

Основните притеснения на стартъпите при недвижимите имоти в сегашната ситуация са свързани с по-ниското търсене на услугите им от клиентите (61.5%) и с факта, че международните срещи и контакти са затруднени (46.2%). На трети план са тревогите от загуба на клиенти и бизнес и от закъснения в плащанията (38.5%). Следват притесненията от затруднено външно финансиране (30.8%). Най-голяма е увереността в персонала, в партньорите и доставчиците (само по 15.4% имат притеснения в тези отношения).

За сравнение – tech компаниите в Нидерландия също определят като основна негативна последица от корона кризата по-ниско търсене от нови клиенти (29%), следвано от затрудненото външно финансиране (27%) и загубата на част от клиентите/бизнеса (26%), според резултати от проучване през март. Сходни резултати дава и проучване на UK PropTech Association (UKPA) от началото на април. За proptech компаниите във Великобритания най-големите предизвикателства са свитите приходи и пониженото търсене на услугата им.

Работа с традиционни играчи

В скандинавските страни 70% от проучените proptech компании заявяват, че търсенето на услугата им се е запазило или е нараснало в сравнение с периода преди корона кризата (по данни на Nordic PropTech Initiative). В Белгия сходен отговор са дали 81% от proptech компаниите в проучване на PropTech Lab (Belgium). В България фирмите, които регистрират запазване или нарастване на търсенето към услугата им са едва 46.2%, докато при 53.8% то се понижава.

За българските proptech компании корона кризата носи най-вече несигурност за продажбите, маркетинга и сделките (69% са дали този отговор). При 46% има отказани или отложени сделки, а 31% регистрират спад в международното търсене.

Белгийското проучване показва, че 90% от традиционните големи компании за недвижими имоти смятат, че сега е моментът да инвестират, за да запазят пазарния си дял и да оцелеят. Ако преди кризата инвестициите в иновации при 44% от тях са умерени, а при 41% – много или изключително много, сега съотношението е 25% към 61% в полза на активно инвестиращите. “Това е благоприятно за българските proptech компании, защото отваря възможности за сътрудничество с традиционни играчи в България и Европа”, казва Силвия Павлова.

Кеш буфер над три месеца

От финансова гледна точка най-големите притеснения на фирмите са, че ще изчерпят финансовия си буфер (31%), следвани от това да не им бъде отказано или забавено външното финансиране (23%). По-слаби са опасенията от разходите за персонала – болнични, плащания, докато не работят, и от забавени доставки или неизпълнени срокове. Само 8% се притесняват, че клиентите им няма да платят.

За сравнение холандското проучване показва, че най-застрашаващите фактори са да не изчерпят кеш буфера си (51%), да не загубят очакваните приходи (48%) и да не им бъде отказано и забавено външното финансиране (31%).

Прочетете оригиналния пълен текст тук.