Какви са предизвикателствата пред имотния бизнес коментират
Силвия Павлова и Георги Халачев

Линк към оригиналната публикация.

Съвсем скоро в България предстои да бъде обявено създаването на проптех и
контех клъстер, който ще започне два пилотни проекта съвместно с
Европейската комисия. Повече за тях разказа Силвия Павлова, управляващ.
партньор в Strategy+Business Lab, в предаването „ИмоТиТе“ на Bloomberg TV
Bulgaria .

“Единият от проектите цели да очертае спънките и бариерите пред развитието
на проптех сектора, както и да работи за отстраняването им”, посочи Павлова.
“В рамките на другия ще бъде създаден фонд за финансиране на проптех
скейлъпи”, каза още тя.
Според Георги Халачев, предприемач, съосновател и главен изпълнителен
директор на Proper Tech, бизнесът с недвижими имоти все повече се насочва
към управлението на услуги. По думите му запознаването на отделните
компании с новите възможности е сред най-големите предизвикателства в
имотната сфера.
„Проптех общността трябва да бъде много близо до пазара, за да може той да
знае портфолиото от продукти, които се разработват, и как те могат да бъдат
прилагани“, каза предприемачът и отбеляза, че браншът с недвижими имоти е
един от най-консервативните. Той прогнозира, че идват времена, в които
бизнесът трябва да се преобрази.
Целта на Проптех и Контех Клъстер България (Proptech and Contech Cluster) е
да изгради, развива и популяризира технологичните иновативни решения в
строителната индустрия и сектора на недвижимите имоти. Създадената от него
екосистема ще насърчава синергията (връзката и взаимодействието) между
предприемачите, академичните среди, инвеститорите, институциите и новите
предприятия в сектора, за да превърне идеите в нови продукти и да донесе
нови технологии на пазара.