Те се съсредоточават върху недвижимите имоти и се самофинансират, показва доклад!

Линк към оригиналната публикация.

Близо 70% от проптех компаниите в България оперират само на местния пазар и нямат планове за
развитие в чужбина. Ако се включат компании, които са обявили, че работят и на австрийския пазар, но
само със спорадични проекти, делът им става почти 90%. За сравнение, едва 18 на сто от европейските
компании в проптех сектора оперират само на собствен пазар и нямат планове за разширение извън
родината си. Това показват данни от второто издание на доклада PropTech Mapping Report, изготвен от
PropTech България и PrEXCELerator Bulgaria, с който разполага Investor.bg. В него са включени 64
компании с уникални проптех решения.
„Българските проптех решения тръгват несигурно, малък е процентът на компаниите, които залагат на
международно развитие още при създаването си“, казва Силвия Павлова, основател на PropTech
България. Причината за това е не особено благоприятната среда и все още началният етап на развитие
на индустрията. Затова компаниите опитват да сведат риска до минимум като оперират само на местния
пазар. Шансовете за успех на международен пазар намаляват, ако решението на българските проптех
компании вече съществува в съответната страна, и това ограничава възможностите им за международно
развитие.
Целта на доклада е да даде повече информация на международните инвеститори за българския пазар и
за проптех решенията с потенциал за развитие извън границите на страната, както и да подкрепи
създаването на проптех общност, за да могат предприемачите да си помагат взаимно. „Няма голяма зона
на припокриване на съществуващите проптех решения у нас, така че е възможно те взаимно да се
допълват. Положително е и че все още на пазара няма много копия, които биха го изкривили и объркали
представите на клиентите“, казва Павлова.

Понятието проптех включва всички иновации в жизнения цикъл на недвижимите имоти, който условно е
разделен на пет етапа – финансиране и инвестиции, проектиране и строителство, управление и
операции, маркетинг и трансакции, лайфстайл и урбанизация.
В световен мащаб една от най-перспективните области за проптех решения е contech, която включва не
само целия жизнен цикъл на изграждане на имота, но и управление на строителството и BIM технологии
(Building Information Model), модуларно строителство, софтуер за управление на проекти, облачни
платформи за съвместна работа.

В последния етап – начин на живот и урбанизация, влизат всички решения, свързани с умни градове,
умни сгради и умни домове, които също са една от най-перспективните области за развитие на проптех
решения в света.

Българските проптех компании – съсредоточени в недвижимите имоти и самофинансиращи се

Най-много проптех решения у нас са съсредоточени в областта на управлението и операциите, каквато и
е международната тенденция. Следващата по популярност област е маркетингът и трансакциите. Три
четвърти от проптех компаниите у нас оперират в тези две сфери.
Останалите 25% от proptech решенията са съсредоточени в сферата на технологиите в строителството
(contech), като повечето от тях са съвсем в началото на развитието си. За сравнение, в Европа около 30%
от компаниите в сектора предлагат contech решения.
Въпреки по-бавното отваряне на строителната индустрия у нас за проптех компании добри примери не
липсват. Един от тях е TechRoom, която предлага нови технологични методи и процеси в проектирането,
строителството и поддръжката на сградите, намаляващи крайните строителни разходи и времето за
строителство чрез иновативно използване на BIM технологии.
Друг пример за българско contech решение е „Мейк – България“ с бранда си MAKEis. Компанията е
първата в света, която дигитализира целия процес на изолация на сгради. Освен иновативния
изолационен продукт, който е разработила, тя въвежда и SaaS платформа, дигитализираща целия
процес на търсене и предлагане на продукта. Мейк-България изгражда и мини заводи във всяка точка на
дистрибуция.
Друго contech решение е Building Line Data Base, чийто създател е инж. Диана Бонкова. То е в начална
фаза на развитие, но вече е валидирано. Компанията изгражда уеб платформа, чрез която се събират и
управляват всички необходими документи за закупуване на имот, строеж на еднофамилни жилища,
офиси и заводи и документално управление на строителния процес.
„Когато говорим за contech решения, важно е самите строителни компании да са отворени за тях. В
България липсват програми, среда и инициативи за насърчаване на развитието им“, казва Павлова.
Към момента PrEXCELerator България е единствената среда за стартъпи у нас, която се занимава с
международното им развитие, включително чрез осигуряване на възможности за външно финансиране.
Досега през него са преминали десет компании, а тази година предстои третото му издание.

Характерно за компаниите от проптех сектора е, че те може да бъдат припознати и от други индустрии
като туристическата, fintech и biotech, обяснява Павлова. Пример за такава компания в България е Biomic,
която се идентифицира като biotech компания, но решението й може да се използва и като иновативна
технология за строителен материал.

Друг пример е Vericco, която оперира на границата между проптех и туризма и има офиси в България и
Германия, а неотдавна откри свое представителство и в американския град Сейнт Луис. Компанията
използва експертиза и ноу-хау от водещи професионалисти в областта на VR, за да предлага
ориентирани към бизнеса и иновативни 360-градусови и VR инструменти. За тригодишното си
съществуване тя е разработила 30 проекта у нас и в чужбина с фокус върху B2B решения.

Общо 37,5% от българските проптех компании припокриват поне две от областите в жизнения цикъл на
недвижимите имоти, но това в повечето случаи са маркетинг и транзакции и управление и опериране. За
сравнение, 33,3% от европейските компании са съсредоточени в две или повече проптех области, но в
повечето случаи съчетанието е между недвижими имоти и строителство или умни градове, което дава
много добро конкурентно предимство, казва Павлова.

Характерно за българските проптех решения е, че 56% от тях се самофинансират, докато в Европа този
дял е почти два пъти по-нисък – около 30%. Причината е, че у нас все още няма достатъчно възможности
за външни източници на финансиране. Самите компании гледат с недоверие на външното финансиране,
като вместо това предпочитат по-бавен растеж благодарение на базата си от клиенти.
При останалите 44% от случаите значителен фактор са агенциите за недвижими имоти, които частично
финансират проптех решения. В допълнение отварят и базите си от клиенти, като дават възможност на
дадено проптех решение да се валидира, казва Павлова.

Кои проптех решения са най-конкурентоспособни?
За да бъдат българските проптех компании конкурентоспособни извън границите на страната ни е добре
да припокриват повече от една индустрия – туризъм, fintech, contech, тъй като това увеличава базата от
клиенти на компанията и има голямо търсене на такива решения, сочи докладът. Освен това е важно
проптех решенията да бъдат реализирани с повече от една технология, тъй като подобни решения се
копират по-трудно и е по-вероятно да не наподобяват на вече съществуващите на пазара.
Положителна тенденция е, че 58% от българските проптех компании използват от три до девет
технологии с цел да реализират решението си, като най-популярни сред тях са анализът на данни (37%),
CRM (32%) и управление на работните процеси (workflow management) с 26%, установява докладът.
Всички те са съсредоточени в недвижимите имоти. Едва на четвърто и пето място се нареждат интернет
на нещата и виртуална и добавена реалност, използвани от 21% от проптех компаниите.
В същото време с осем технологии все още няма български проптех решения, включително дигитални
двойници (Digital Twins), чатботове и модуларно строителство. Една от причините за това е липсващата
връзка между университетите и предприемачите. „В България трудно се осъществява трансфер на
знания между висшите училища и представителите на бизнеса, тъй като не е създадена законодателна
среда този процес да се случва естествено и безпрепятствено. Най-добрите проптех решения извън

България идват именно от университети, които са предали събираното си с години ноу-хау на бизнеса“,
казва Павлова.
Конкурентоспособността на проптех компаниите се увеличава и ако покриват две или повече от петте
проптех направления, поне едно от които задължително трябва да е свързано с contech или урбанизация,
става ясно от доклада. „Препоръчително е те да не се фокусират само върху технологии в недвижимите
имоти, особено ако тези технологии са широко разпространени в тази област, като VR (Virtual Reality)
например“, казва Павлова.
42% от проптех решенията у нас са B2B (Business to Business). Според Павлова те доказано се развиват
по-бързо и имат по-бърза възвръщаемост на инвестициите. Същият е делът на проптех решенията, които
са насочени както към корпоративни клиенти, така и към потребители.

Великобритания, Германия и Франция – лидери в проптех сектора в Европа
Най-силните държави в проптех на Стария континент са Великобритания, Германия, Франция, Холандия
и Белгия. „Това са страни, които отдават приоритет на проптех сектора, в резултат на което и самите
играчи в индустрията започват да обръщат все по-голямо внимание. Традиционните играчи в имотната и
строителната индустрия в Европа са по-отворени към проптех решения и ги търсят целенасочено. Някои
от тях дори сами ги създават. Добри проптех решения се създават и от компании, които не са
съсредоточени в строителния сектор, но го обслужват. Пример за това е германската компания за
осветителни тела Osram, която е разработила много добро решение за умни сгради“, отбелязва Павлова.

Към началото на 2019 г. в Европа има над 2800 проптех компании. Проптех е една от петте индустрии,
които привличат най-много инвестиции в Европа и е в топ десет на индустриите, които са набрали най-
много капитал през 2018 г. „Този тренд със сигурност ще се запази, тъй като проптех е приоритет за
европейските държави с най-силна икономика“, смята Павлова.