България: Доклад за ефекта на Covid-19 върху PropTech

За 38.5 % от българските проптех решения кризата не е понижила търсенето на услугите. За част от тези компании кризата дори се е отразила благоприятно и търсенето е чувствително повишено. Въпреки че останалите 62.5 % изпитват понижено търсене, българските проптех се отличават изключително много с някои категорични предимства:

Първо, изключителна гъвкавост. 76.9 % от анкетираните български проптех вече преструктурират бизнеса си.

Второ, 84.7 % имат кеш буфер за период между 3 и 12 месеца, като близо 54 % са с кеш буфер за период от над 6 месеца. За съпоставка, 73 % от технологичните компании в Холандия са с кеш буфер само за период до 6 месеца.  

Трето, близо 77 % от българските проптех не освобождават хора. Вече имаме и изключителния пример на Борис Павлов, Основател на Flat Manager, който за да не освободи екипа си, напълно преструктурира целия бизнес на компанията. 

Четвърто, няма нито една проптех фирма, която да е спряла бизнес или продуктовото си развитие.

Детайлите следват:

Според проучване сред tech компаниите в Холандия, проведено през март т.г. от Techleap.nl, най-големите проблеми са: 

  1. 29 % – по-ниско търсене от нови клиенти
  2. 27 % – затруднено външно финансиране
  3. 26 % – загуба на част от клиентите ни/ бизнеса ни

Същият резултат виждаме и от проучване на UKPA (UK PropTech Association), публикувано на 03.04.2020 г. Най-големите предизвикателства пред проптех компаниите във Великобритания са намалелите приходи и пониженото търсене на услугата им.

За българските проптех виждаме, че най-неблагоприятната последица е абсолютно същата (61.5 %). При нас следваща по критичност негативна последица са отменените критично важни срещи, международни пътувания и събития (46.2 %). На трето място с еднакъв процент (38.5 %) са загуба на част от клиентите ни/бизнеса си (също като сред холандските тех стартапи) и закъснения в плащанията от клиенти.

Според резултатите от онлайн проучване, направено от Nordic PropTech Initiative по време на уебинара им на 06.04.2020 г., 70 % от проптех компаниите заявяват, че търсенето на услугата им е без промяна или се е увеличило и едва смогват с търсенето. 

Според резултатите от второ онлайн проучване по време на уебинара на PropTech Lab (Belgium), състоял се на 09.04.2020 г. 80.85 % от проптех компаниите твърдят, че търсенето на услугата им е без промяна или се е увеличило.

В този контекст резултатът при българските проптех решения е 38.5 %. Това са фирмите, които твърдят, че няма промяна в търсенето или то е увеличено. 53.8 % категорично посочват, че търсенето се е понижило.

Също в този контекст според проучването на PropTech Lab (Belgium) можем да посочим, че 90 % от традиционните големи компании за недвижими имоти (RE Corporates) считат, че сега е много по-необходимо да внедряват иновации, за да запазят пазарния си дял и да оцелеят.

Ако преди C-кризата 44 % от тях са инвестирали умерено, а 41 % – много и изключително много, то сега 25 % считат, че трябва да инвестират умерено, а 61 % вече инвестират много и изключително много.

Това е много благоприятно обстоятелство за българските проптех компании. Кризата може да отвори възможност за сътрудничество между тях и традиционни играчи в България и Европа.

Вижте всички резултати в доклада 

България: Доклад за ефекта на COVID-19 върху PropTech

Никаква част от този пост или Доклада не може да се публикува и разпространява без изричното писмено съгласие на PropTech Bulgaria.

За контакт: hello@spbusinesslab.com

Ако искате да изтеглите безплатно “България: Доклад за ефекта на Covid-19 върху PropTech” , моля попълнете информацията във формата:

    Съгласен съм/Съгласна съм да получавам други съобщения от PrEXCELerator.