Никога досега не е било толкова лесно за български PropTech компании да навлязат в избран европейски пазар!

Българските PropTech компании – стартапи и скейлапи, вече имат отворен достъп до външни пазари в и извън Европа, както и до множество опции за външно финансиране. Една част от всички тези вече достъпни опции са:

  1. Ако желаят да се разширят към определена държава в Европа, Южна Америка и Азия, PropTech Bulgaria осъществява връзката със съответните хора, за да могат българските проптех компании да проучат как най-добре да предприемат навлизането на дадения пазар. В т.ч. получават информация за наличните проптех решения на съответния пазар; потенциалните конкуренти и т.н.

В случай че българската проптех компания предпочете навлизане на пазар през локален партньор, PropTech Bulgaria осъществява връзката с подходящи партньорски локални проптех компании. 

  • Конкретна информация за навлизане в Австрия можете да видите тук.
  • Информация за навлизане във Великобритания можете да видите тук.
  1. Информация и контакти за финансиране по ESCALAR – най-амбициозния досега финансиращ иновации механизъм на Европейска комисия, който ще стартира от януари 2021 г.
  2. Информация и директни контакти с VC фондове и ангел инвеститори извън България, инвестиращи в PropTech дори в условия на пост-корона криза. 

А скоро и достъп до EUR 100 M VC фонд, финансиращ единствено в проптех в Европа. 

  1. Безплатен скан от Finnova Foundation – Брюксел, как българската проптех компания може да се възползва от възможностите за субсидиране на стартап/скейлап компании по програми на ЕС с кандидатстване директно в Брюксел.

Безплатното сканиране важи само за компании, които PropTech Bulgaria препоръчваме. При директно свързване с Finnova компаниите не ползват тази опция.

  1. Ексклузивно участие в международни събития, организирани от PropTech Bulgaria и нашите партньори,

както и много други привилегии и услуги, които можете да видите на линковете по-долу.

Всичко това PropTech Bulgaria вече извършва за своите членове. 

В случай че желаете да се възползвате от тези услуги, информацията за членство е според категорията, в която попада Вашата компания: 

PropTech Startups – link

PropTech Scaleups – link

Property Developers – link

Tech Investors – link

Professional Service Providers – link

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси, както и да Ви приветстваме в международната проптех общност, част от която можете да станете като член на PropTech Bulgaria!