Прогнозите на трима основатели на PropTech компании за PropTech, традиционната строителна индустрия и секторa на недвижими имоти

Отговорите са част от Проучването на PropTech компаниите в България,  проведено 02-10.04.2020 г. от PropTech Bulgaria

1. Как corona кризата ще се отрази на PropTech в България като цяло?

Ефтим Ефтимов, Property Club: Многопластов въпрос. (1) От гледна точка на финансиранията на компаниите - цената на капитала се покачва и съответно от една страна риск апетитът ще намалее, а от друго, като цяло средствата в сектора ще намалеят. Това ще доведе до по трудно затваряне на инвестиционни рундове или забавяния. (2) от гледна точка на компаниите в сектора, много зависи от типа на компанията и конкретния бизнес - до колко работят B2C или B2B. в зависимост от двете, ефектите ще са различни, от намаляващо търсене и потребление в B2C до забавяне на плащания в B2B. (3) Като цяло ситуацията предоставя и възможности за нови бизнес ниши и компании, които са в стабилно финансово положение могат да се възползват.

Сергей Кан, be there: 

Предполагам, че ще забави развитие във връзка с снижение на икономическа активност

Камен Калудов, BG Estate: 

Като собственик и създател на платформата bg.estate, мога да заявя, че интересът към нашия продукт се засили в условията на кризата.

Обзор на отговорите на още 10 български PropTech компании: 

Мнението на част от компаниите е, че икономическа рецесия, която ще се отрази негативно на пазара на имоти, със сигурност ще засегне и PropTech компаниите в България. Същевременно няколко компании изказват виждането, че неблагоприятният ефект върху PropTech ще е само краткосрочен. Дори в средносрочен план кризата няма да окаже ефект върху този технологичен сектор. Немалка част от компаниите считат, че кризата ще се отрази изключително благоприятно: ще се отсеят неефективните решения и процеси.

2.Как според Вас PropTech ще изглежда в post-corona икономиката?

Ефтим Ефтимов, Property Club: 

Зависи от срока, който наричаме post. Ако приемем, че здравословната криза ще продължи по света до средата на м. Юни, можем да очакваме сериозно забавяне на иконимиката като цяло, и това ще доведе цялостна рецесия. Бизнесите, които се адаптират бързо би следвало да могат по бързо да се нагодят към новите правила и това поставя Prop Тech компаниите с добри баланси в добра ситуация да завземат пазари.

Ефтим Ефтимов, Property Club

Сергей Кан, be there:

Камен Калудов, BG Estate

Сергей Кан, be there: 

В Световенмащаб ще има ръст, обаче не обвързан толково с вируса, просто нещата се движат бързо към дигитализация на всичко, включително и проптек

Камен Калудов, BG Estate: 

Ще се даде по-добра визможност на крайния клиент да разгледа и оцени даден имот, благодарение на VR технологиите и виртуалните обиколки. 

Обзор на отговорите на още 10 български PropTech компании: 

Голяма част от компаниите споделят прогнозата, че PropTech в post-corona света ще бъде много по-силен и добре наложен сектор. Дори и да се наложи някои компании да пивотират, ще има голямо търсене на проптех решения. Всички виждат кризата като катализатор за собствените си услуги и продукти и са готови да се адаптират изключително бързо. Неслучайно близо 77 % от българските проптех компании вече преструктурират (Вж резултатът по Въпрос 2) 

Кризата също е идеалната среда за намиране и въвеждане на пазара на нови проптех решения.

Цитираме дословно една от компаниите: „Трябва PropTech фирмите да се възползват от възможността и да покажат, че техните решения помагат в ситуацията на corona. т.е. си представям, че може и да се появят нови решения, които ще направя pivot и ще тръгнат в тази посока, благодарение точно на кризата.“

3.Как е засегната традиционната индустрия на недвижимите имоти в България?

Ефтим Ефтимов, Property Club: 

Аз лично предпочитам да изчакам, преди да правя някакви заключения. Очевидно е, че при затворени търговски обекти в и извън търговски центрове, със офиси празни без служители и с невъзможността да се правят огледи или пък да се изповядват сделки, при положение, че няма нотариуси, спокойно може да се каже, че пазарът е спрял.

Сергей Кан, be there:

индустрия чака края на криза, индустрия не иска да се промени, индустрия търси евтини решения, никой не мисли реално за безопасност, само правят илюзия на отговорна работа.

Камен Калудов, BG Estate: 

Ограничен беше достъпа и свободното движение на клиентите и брокери, което от своя страна доведе до невъзможност за организиране на физически огледи. Купувачите изчакват пазара, за да се възползват от евентуално по-ниски цени. 

Обзор на отговорите на още 10 български PropTech компании: 

Тенденциите и прогнозите са: изчакване в периода на карантина; спад в цените с 10-12 и дори 15 %; спад в търсенето и броя на сделките, тъй като част от хората губят работните си места; ниското ниво на професионализация ще се отрази негативно върху способността на сектора да се адаптира;  проблемите на наемателите се отразяват директно върху наемодателите.

Цитираме две от компаниите:

„Вече наблюдаваме сериозни спадове (50%+) в търсенето и предлагането на имоти и сериозни ограничения в кредитирането, както и сериозни затруднения при отдаване на офис площи. Какви ще бъдат средносрочните и дългосрочните ефекти зависи от тежестта на кризата през следващите 12 месеца.“

„ а) Ипотекирането ще е най засегнато. б) Лошите кредити ще се повишат. в) Некачествените имоти, от типа на панел или имоти с много лоши х-ки ще се продават на нива под 500е/м2“

4. Как е засегната традиционната индустрия на строителството в България?

Ефтим Ефтимов, Property Club: 

Строителството е по дългосрочен процес и там дивелъпърите ще преценят сами как да излязат от ситуацията. По мой наблюдения, повечето строежи продължават, въпросът е кога и как ще се реализира продукцията в тях. Както и при миналата криза, ще се отличат помислените проекти от прибързаните.

Сергей Кан, be there: не мога да ви кажа, строителство срещу моят апартамент върви без прекъсвания, обаче закъсняват с 1 година минимум, както и винаги.

Камен Калудов, BG Estate:

Строителите не могат да фиксират крайна цена на продукта, понеже не се знае как ще реагира пазарът. Очакваният спад в цените не може да им гарантира печалби, с който да обезпечат евентуални кредити. И те изчакват. 

Обзор на отговорите на още 10 български PropTech компании: 

Очаква се немалка част от обектите да не се довършат, особено ако са инвестиция на малки играчи, за които се очаква да изпаднат от пазар, също както се случи при кризата 2007-2008 г. Наблюденията са за спад от 50 %, като непосредствен проблем се посочва спряното издаване на строителни разрешителни за строеж на сгради. 

Същевременно има и друг поглед върху нещата (цитираме дословно): „[Строителната индустрия] няма да бъде засегната, там "инвестирането" идва от други парични потоци.“

5. Какво бихте направили, ако corona кризата и негативните й последици биха продължили между 1 и 2 години?

Ефтим Ефтимов, Property Club: 

За мен въпросът по-скоро е как като цяло икономиката ще се справи с очакванията за вълни и повтаряемост на подобни вируси. Иначе, във всяка ситуация има възможности и хората, които са предприемчиви ще се възползват от тях.

Сергей Кан, be there: 

ще се адаптирам

Камен Калудов, BG Estate: 

Ще продължим да развиваме продукта си, който се оказа много полезен в създалата се ситуация. 

Обзор на отговорите на още 10 български PropTech компании: 

Шест от 10-те компании са категорични: ще пивотират, ще създадат решения, които да отговарят на новите условия, ще се адаптират. За нито една компания фалитът или излизането от пазара по каквато и да е причина не е дори опция.

Само една компания споделя, че за тях това би било катастрофално.

Цитираме една от компаниите: „Те (негативните й последици) ще продължат над 5 г. със сигурност. Това е благоприятен момент за цялостно преосмисляне на инструментите за правене на бизнес и повишаване на ефективността и конкурентоспособността чрез по-голям фокус.“ Защо зададохме този въпрос? Не е известно каква ще е траекторията на възстановяване на икономиката. Към момента рецесия по V-кривата е малко вероятна. Очакванията са или за U-крива или за W-крива, като вторият сценарий би се получил, ако вирусът удари още веднъж или два пъти през определен период на икономическо възстановяване. 

Според резултата от poll, направен сред 765 регистрирани участници в Coronavirus and Property Investment Online Panel, който Property Forum проведоха на 31.03.2020, само 5 % вярват, че нещата ще се оправят скоро. 94 % считат, че това ще стане между Q3 и Q5 2020 или през 2021 г. 30 % прогнозират, че нещата ще се стабилизират едва през 2021 г.   

В този контекст е изключително добре, че българските PropTech компании са толкова борбени и гъвкави.

Интервю въпросите и отговорите са част от Проучването, което PropTech Bulgaria направихме в периода 02-10.04.2020 г. Никаква част от този материал не може да се публикува без изричното предварително съгласие на PropTech Bulgaria.