Линк към статията тук

“В България се създават стартъпи в недвижимите имоти (proptech – от property technologies), които или нямат потенциал, или нямат самочувствие да работят на международни пазари. Те се самофинансират, защото липсва подходяща среда, инвестиционна култура, а и доверие към външни източници на финансиране. Проптех решенията са предимно свързани с вече изградените недвижими имоти – с техния маркетинг и управление. Едва в началото е процесът на създаване на решения, свързани със строителни технологии (contech) и с урбанизация”, заяви Силвия Павлова, основател на PropTech България.

Тази картина се очертава от международно проучване, проведено, за да установи пречките пред експанзията на тези компании в Европа. Проучването е по поръчка на Европейската комисия и се провежда от ЕU PropТech House – международна мрежа, съставена от национални хъбове, какъвто за страната е PropTech България.

В България през август са анкетирани 22 стартъпа в сектора. Резултатите от проучването са в контекста на европейските, чието представяне предстои, обясни Павлова.

Сред анкетираните са компании са Flat Manager и Fantastic Stay, които предлагат услуги, свързани с отдаването на имоти на краткосрочен наем в платформи като airbnb и booking, софтуерът за управление на споделени и гъвкави работни пространства OfficeRnD, блокчейн платформата Propy, ocenime.bg, което чрез машинно самообучение определя цени на имотите. Bulid, компания за автоматизиран пропърти и фасилити мениджмънт, професионалният софтуер за управление на агенции за недвижими имоти Еstate Assistant, Gaida.eu, която също използва машинно самообучение, за да помогне на клиентите да установят реалните си предпочитания, Be There, което предлага решения с 3D и виртуална реалност и други.

Много Real Estate, малко строителство

PropTechHouse определя proptech като всички иновации (технологии и бизнесмодели) по протежение на жизнения цикъл на недвижимите имоти, който условно го разделя на пет етапа – “финансиране и инвестиции”, “проектиране и строителство”, “маркетинга и операции”, “мениджмънт и транзакции”, “лайфстайл и урбанизация”.

Международна тенденция е най-голям дял от проптех фирмите да са фокусирани върху “мениджмънт и операции” и тя е валидна и за България. Следващата популярна сфера е “маркетинг и транзакции”. В тези категории са 75% от българските проптех фирми.

Според Силвия Павлова профилът, който е най-характерен за България е сходен със средностатистическия за ЕС и това лишава сектора от конкурентни предимства. За сравнение в държави като Испания има множество решения, свързани с инвестиции и финансиране. Други като Холандия специализират в контех решения.

Останалите 25% от стартъпите в България са в сферата на строителните технологии и най-рядко – на начина на живот и работа. За сравнение европейските фирми с контех решения са над 30%, обясни Силвия Павлова.

Едно направление, една технология

Повечето компании в България (62.5%) работят само в едно направлениe. Доколкото има кръстосване между области, тя е между “мениджмънт и операции” и “маркетинг и транзакции”. “А конкурентно предимство в международен план е, ако стартъпите предлагат съчетания от типа на “мениджмънт и операции” с “проектиране и строителство”, с “инвестиции и финансиране” или с урбанистични аспекти. От европейските стартъпи дори 33% обхващат три области.

Фокус върху вътрешния пазар

Много голяма част от българските проптех стартъпи (69%) работят единствено в България и не са обявили планове да се развиват в чужбина. Ако се изключат трите фирми, които освен в България имат и проекти в начален стадий в Австрия, този процент скача до 87.5%.

За сравнение сред европейските едва 18% работят (или имат намерение да работят) само на местния си пазар. Останалите 82% оперират на един или повече пазари, различни от националния им. “За разлика от българските, европейските проптех фирми още със самото си създаване тръгват с идеята да работят на международно ниво”, отбелязва Силвия Павлова. Националния фокус при местните тя обяснява с това, че средата не е особено благоприятна, индустрията е нова и не са създадени необходимите условия. Затова и фирмите се опитват да минимизират риска като работят само на българския пазар.

Освен това част от българските проптех компании са създадени като са взаимствали решения от чужбина и са ги адаптирали в България. Понеже подобни решения вече съществуват навън, това пречи на международното разширяване на българските стартъпи.

Над половината са със собствено финансиране

Друга специфика за българските стартъп компании при имотите е, че 56% от тях са създадени и се развиват със собствено финансиране, докато в ЕС този процент е двойно по-нисък (30%). “Това отразява повечето възможности за външно финансиране на проптех, които съществуват в другите европейски държави. В България за това се говори едва от няколко месеца и все още не е изградена необходимата инфраструктура”, обясни Силвия Павлова.

Тя отбелязва и, че самите стартъпите нямат доверие към външни източници на финансиране. Подобна нагласа съществува и извън България, но тук тя е много силно изразена. Хората предпочитат по-слабия растеж, но благодарение на клиенти, пред бързия растеж с външно финансиране.

Европейският проптех конкурс е отворен за кандидатстване

Международният конкурс PropTech Startup & Scale-up Europe Awards 2019 е отворен за кандидатстване до 1 януари 2020 година. Това е единственото профилирано състезание за сектора е сегашното му издание е второ, съобщи Силвия Павлова. Конкурсът е поддържан и промотиран от редица европейски институции, сред които Европейската комисия и Фондация Finnova, президентите на Европейския парламент, на Комитета на регионите, Вицепрезидента на Комитета по икономика и социални въпроси, членове на Европейския парламент. Това второ издание на конкурса е отворено за кандидатствана от стартъпи и скейлапи. Под scale-up в случая се разбира компания, която отговаря на поне два от три критерия: да е създадена преди пет и повече години, да има годишен оборот от 2 млн. евро и да работи в три географски района. В 50-членното жури от професионалисти в индустрията, влизат и четирима от България: Силвия Павлова (PropTech България), Деян Евлогиев (AECO Space), инж. Любомир Илиев (Techroom), Георги Халачев (bilid). Наградите са консултантски и други услуги, равняващи се на 10 000 евро, популяризиране в Европа и достъп до фондове и инвеститори чрез Европейската комисия.