Вече е публикуван първият доклад за българските технологични решения в отраслите на строителство, управление на недвижими имоти, управление на имоти и управление на съоръженията.

България: Преглед на PropTech & ConTech индустрията 2019 е публикуван от Strategy + Business Lab.Компанията е член на управителния съвет на PropTech & ConTech Cluster – България.

Strategy + Business Lab е ексклузивен партньор за България в два от най-големите интернационални PropTech организации и мрежи, а именно FUTUREPropTech в Лондон и EU Proptech House в Брюксел.

Докладът е публикуван и разпространен с любезното партньорство на Sofia Investment Agency и Тракия Икономическа Зона.

Докладът разкрива информация, която често се иска от чуждестранни инвеститори на PropTech.

Към момента не съществува пресечна точка, която да е създала подобна класификация в дадена област. Същото важи и за PropTech.

България: Преглед на PropTech & ConTech индустрията 2019 няма за цел да представи подробен анализ, а по-скоро да се даде общ поглед върху българската PropTech индустрия, заедно с основните констатации, необходими за отговора на големия въпрос „Кой кой е?“.

Това е с цел класифицирането на компаниите в рамките на секторните фактори, намиращи се в констатации от критична стойност.

Направената класификация е актуална с жизнения цикъл на строителството, съответно, с жизнения цикъл на недвижимите имоти. Strategy + Business Lab класифицира Proptech & ConTech компаниите в България в рамките на този спектър.  Причината е, че помага да се разбере кои пазарни ниши са били интензивно навлезли и кои остават свободни.

Основните темите в България: Преглед на PropTech & ConTech индустрията 2019 са както следва:

  1. Анализ на индустрията на PropTech & ConTech в България
  2. ConTech картографиране
  3. PropTech картографиране
  4. PropTech компании, които са вече на пазара (местни и международни)
  5. Стартиращи компании в PropTech индустрията, които си заслужава да следим
  6. Компании и организации, подкрепящи PropTech

Докладът е свободен за безплатно сваляне тук: https://prexcelarate.eu/reports/